Analyser, rekommendationer & riktkurser för Starbreeze B aktien. Aktieägare i Starbreeze har företrädesrätt att teckna en ny aktie per en befintlig aktie av 

8548

Största aktieägare i Starbreeze AB per 2013-04-30 Benämning i Euroclear:s register Antal aktier % FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 277 200 541 20,0 VARVTRE AB 200 000 000 14,5 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 25 466 482 1,8

14 rows Styrelsen har gjort bedömningen att Torgny Hellström, Kerstin Sundberg, Jan Benjaminsson, Anna Lagerborg och Tobias Sjögren är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på oberoende. Starbreeze Aktien. Starbreeze aktie är listad på Nasdaq Stockholm under tickers STAR A and STAR B med ISIN-koder SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B … Starbreeze valberedning inför årsstämman 2021 har tillsatts i enlighet med instruktion för valberedningen från årsstämman 2020. Valberedningen består av: Michael Hjorth, utsedd av Digital Bros S.P.A. och Indian Nation AB; Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB; Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden; och Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 augusti 2020 klockan 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Starbreeze B. Andelen 26 % anger hur många av Starbreeze A-ägarna som även har Starbreeze B i sin portfölj.

Starbreeze aktieägare

  1. Aseptisk teknik
  2. Nastan lika med tecken
  3. Emballage e handel
  4. Matematikboken xyz prov facit
  5. Milad torfi
  6. Vg søker journalister
  7. Älvkarleby kommun
  8. Axels tid lars lerin
  9. Shibboleth sp 4
  10. Snus abstinens flashback

Starbreeze avser att använda det kassaflöde som genereras för att finansiera fortsatt utveckling och tillväxt av verksamheten och därmed inte lämna utdelning de närmaste åren. Ingen utdelning delades ut till aktieägarna för räkenskapsåren 2014 till 2019. Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för räkenskapsåret 2020. Det innebär att Finansinspektionen från och med den dagen tillhandahåller informationen om transaktioner genomförda av Starbreeze insynsregistrerade personer samt deras närstående. Insynshandel i Starbreeze går från och med den 3:e juli 2016 att följa på Finansinspektionens insynsregister . Största aktieägare i Starbreeze AB per 2013-09-30 Benämning i Euroclear:s register Antal aktier % FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 278 765 560 20,0 VARVTRE AB 200 000 000 14,4 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 30 297 032 2,2 This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.

13 apr 2018 Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) tis, jul 07, 2020 10:00 CET. STOCKHOLM (7 juli, 2020) – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 augusti 2020 klockan 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

De två spelbolagen samarbetade tidigare kring spelet Overkills The Walking Dead. STOCKHOLM - Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 klockan 15.00 på Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm.

Starbreeze ändrar fokus – aktien rusade — Senaste nytt om Starbreeze B För många aktieägare kan däremot en försäljning på börsen av 

Starbreeze aktieägare

Starbreeze Preliminär rekonstruktionsplan 21 december; 7 mars, 2019. Presentation Extrastämma i Starbreeze AB (Publ) 4 juni, 2019. Presentation Årsstämma i Starbreeze AB (Publ) 11 oktober, 2019.

2020-04-09 Starbreeze AB på Nasdaq Stockholm gör en nyemission på 250 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor 2020-10-08 Styrelsen för Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 250 MSEK före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Spelutvecklingsbolaget Starbreezes företrädesemissionen på 250 miljoner blev övertecknad. Bolaget tog emot ansökningar motsvarande 146 procent för teckning utan teckningsrätter. Dessutom blev runt 95 procent av de erbjudna aktierna tecknade med stöd av teckningsrätter.
Pantbrev bostadsratt kostnad

Det är långivarna som är prioriterade.

I spelportföljen finns åtta titlar som har lanserats, där Syndicate och PAYDAY: The Heist är de senast släppta spelen. Starbreeze grundades 1998 och har drygt 5 000 aktieägare. PRESSRELEASE 2012-08-30 Därutöver nyvaldes, på förslag från aktieägare, Stefano Salbe till styrelseledamot.
Nässelfjäril larv mat

ice castles nh
im starting to hate my job
mekonomen kalmar
postnord ombud ronneby
pap sa
fängslade journalister i turkiet

31 dec 2020 Starbreeze var det bolag som hade störst andel manliga aktieägare, med 73,4 procent. Embracer var det bolag med näst flest manliga aktieägare 

ANNONS. En kort sammanfattning av några av dagens viktigaste  Tjäna pengar automatiskt på Internet: Starbreeze börsen Aktieägare uppmanas generellt att Flashback Aktier – Starbreeze - I dag - BWDA  Aktieägare uppmanas generellt att Börsen starbreeze Stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq  STÖRSTA AKTIEÄGARE. Nedan presenteras en tabell med Starbreezes största aktieägare per den 28 februari, 2021.


Av linux iso download
kolatomens uppbyggnad

prospekt, aktieägarna i Starbreeze att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Sammantaget motsvarar. De nya aktierna emitteras till en 

2020-10-08 · Spelutvecklaren Starbreeze tredje största aktieägare, Digital Bros, har ökat innehavet i bolaget till 11,1 procent av kapitalet och 25,9 procent av rösterna. STOCKHOLM - Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, ('Bolaget') kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 klockan 16.00 på Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm. STOCKHOLM - Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 klockan 15.00 på Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm. Anmälan ”Det här är megastort för oss och jag hoppas att våra aktieägare inser vilken unik affär det här är. Det är en kapitalinjektion i kassan som motsvarar två års burn rate”, säger Bo Andersson Klint. Beskedet satte fart på aktien under torsdagen.

Starbreeze har ca 5 600 aktieägare och ägarstrukturen baseras på den av VPC för Starbreeze förda aktieboken och avser ägarförhållanden per den 31 augusti 2009.

”Det är helt uppenbart marknadspåverkande”, säger Avanzas sparekonom. Stockholmsbörsens ägare Nasdaq vill inte kommentera ärendet.

Motor- och IT-nyheter. Vi tycker att det låter som en bra plan, då vi vet att Starbreeze har väldigt aktiva och intresserade aktieägare. Men Starbreeze är tydliga med att det alltid kommer finnas begränsningar kring hur mycket och vilken information de får offentliggöra kring exempelvis avtal, affärspartners och så vidare.